اوقات شــرعی
آب و هوا
مدیر جهادکشاورزی شهرستان بم
 نام و نام خانوادگی  : مریم خاکپور

مدرک تحصیلی:  
شرح وظایف:

پیگیری اعتبارات

پاسخگویی به ارباب رجوع 

بررسی و بازدید طرحها

ارزیابی پرسنل و تقسیم وظایف

برنامه ریزی براساس نیاز منطقه

تلاش در جهت مکانیزه کردن کشاورزی شهرستان

تهیه و تنظیم خط مشی ها
تلفن تماس: 41-44341340      دورنویس : 44341338کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق