اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار اطلاعيه

با استناد به گزارشات رسیده خسارت آفت هلیوتیس بر روی دانه های پسته در بعضی باغات شهرستان مشاهده گردیده است.

بدینوسیله دستورالعمل مبارزه با بيماري پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز یا شیره سیاه)در باغات پسته را به اطلاع می رساند.

با توجه به مشاهده لارو هلیوتیس در برخی از باغات پس از اطمینان از حضور جمعیت قابل توجه این آفت لازم است نسبت به مبارزه شیمیایی با روش زیراقدام نمایید.

عوامل موثر در انتقال بیماری آتشک درختان میوه

کنترل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار

شروع عملیات ردیابی و علایم اولیه بیماری آتشک

حداکثر سرعت مجاز باد برای محلول پاشی در باغات 5 تا 7 کیلومتر بر ساعت می باشد.

با توجه به اینکه طی چند سال اخیر عارضه لکه پوست استخوانی در مناطق پسته کاری کشور شیوع پیدا کرده است، لازم به ذکر می باشد تاکنون هیچ گونه عامل قارچی، ویروسی و باکتریایی از میوه های آلوده جداسازی نگردیده است

"تفاوت داغوی ناشی از کمبود کلسیم و سن زدگی"

با توجه به اینکه زمان مناسب مبارزه علیه آفات شپشک واوی و شپشک تنه ای پسته در همه مناطق فرا نرسیده است،

بدینوسیله دستورالعمل مبارزه با بيماري پوسیدگی طوقه و ریشه( گموز یا شیره سیاه)در باغات پسته را به اطلاع میرساند.

کرم سیب (تخم خوار سیب) آفتی جهانی است.

روش هایی جهت کنترل جمعیت آفت سن گندم:

با توجه به وضعیت اقلیم کنونی و بیولوژی متفاوت آفات، برخی از فروشندگان سموم شیمیایی و افراد ناآگاه اقدام به توصیه سم پر خطر دورسبان و سموم گروه پایروتیروئید همانند فن والریت ، دسیس و آمبوش می نمایند،

نماتود مولد غده ریشه یکی از بیماری های مهم پسته می باشد. علائم بیماری در قسمتهای هوایی درخت به صورت زردی، پژمردگی، کوتولگی و کمی رشد ظاهر می شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق