اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار اطلاعيه

با استناد به گزارشات رسیده آفت سوسک سرشاخه خوار پسته (سوسکو) در برخی باغات پسته شهرستان مشاهده شده است.

بدینوسیله دستورالعمل مبارزه با بيماري پوسیدگی طوقه و ریشه ( گموز یا شیره سیاه ) در باغات پسته را به اطلاع می رساند.

فرا رسیدن زمان کنترل شیمیایی علیه شپشک نخودی به شپشک نخودی از جمله آفاتی است که به درختان به ، بادام و ... حمله می کند .

پروانه هلیوتیس آفتی پلی فاز بوده و روی میزبان های متفاوت خسارت وارد می کند.

یکی از مهمترین بیماری های درخت پسته ، پوسیدگی طوقه و ریشه یا بیماری گموز است.

یکی از مهمترین بیماری های درخت پسته ، پوسیدگی طوقه و ریشه یا بیماری گموز است.

لیسه سیب یکی از آفات مهم درختان میوه است که بیشتر در مناطق سردسیری خسارت می زند

آفت کرم خراط مهم ترین آفت درختان گردو می باشد

با توجه به گزارشات شبکه مراقبت و پیش آگاهی بهترین زمان سم پاشی علیه شپشک واوی سیب زمانی است که 70 درصد پوره ها خارج شده باشند

آفت کرم خراط مهم ترین آفت درختان گردو می باشد.

سن های زیان آور پسته سن های زیان آور پسته یکی از آفات مهم درختان پسته می باشند که قادرند از مرحله تشکیل تا رسیدن میوه با تغذیه از میوه پسته ایجاد خسارت نمایند.

سن های زیان آور پسته یکی از آفات مهم درختان پسته می باشند که قادرند از مرحله تشکیل تا رسیدن میوه با تغذیه از میوه پسته ایجاد خسارت نمایند.

با توجه به بررسی های انجام گرفته توسط کارشناسان منطقه زمان مبارزه شیمیایی بر علیه آفت زنجره خرما فرا رسیده است.

آخرین اخبــار سایت های مرتبط
گزارش تصویری
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق