اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان کرمان

دکتر پور ابراهیمی از دستاوردها و اقدامات بخش کشاورزی در منطقه شهداد اعلام رضايت نمود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، عملیات مقدماتی کشت کلزا در منطقه شهداد از مهر ماه اغاز و تا نیمه اول آبانماه ادامه دارد

کشت سیر از اول مهر ماه آغاز و تا نیمه آبان ماه ادامه خواهد داشت

دراین طرح سهم بهره برداران به مقدار15 درصد به صورت خود یاری و بقیه هزینه ها از قبیل جوشکاری لوله ها،حفر کانال،احداث حوضچه ،خاکریزی بر روی لوله ها و... به عهده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشد

برای اولین مرتبه در استان و در شهرستان کرمان کشت دانه روغنی کلزا رقم دانوب به روش سیستم آبیاری کم فشار موضعی نوار تیپ انجام و پیش بینی می گردد 4 تن در هکتار برداشت گردد.

در سال جاري 30هزار قطعه بچه ماهی سردآبی و 4 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در مزارع و استخر های دو منظوره کشاورزی شهرستان كرمان رها سازی گردید.

از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی توسعه، ترویج و گسترش پرورش آبزيان در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي است.

با توجه به توسعه کشت محصولات زراعی و افزایش تولید ارقام پر بازده و لزوم توجه جدی به بحث مصرف بهینه آب و بهره مندی از بسترمناسب با تولید بالاتر، اولین کشت کلزا در شهرستان کرمان در سطح8 هکتار در منطقه راین آغاز گردید .

سطح زیر کشت محصول زیتون شهرستان کرمان بالغ بر 260 هکتار می باشد که از این میزان 150هکتار غیر بارور و 110 هکتار بارور است و پیش بینی می شود 165 تن محصول تولید شود.

با توجه به شرایط خاص و تنوع آب و هوایی مناطق مختلف شهرستان کرمان منجمله شهداد و گلباف و سطح زیر کشت محصولات باغی این بخشها بخصوص محصول خرما را از فرصتهای کشاورزی این مناطق میتوان نام برد.

راهکارهای موثر جهت کاهش افلاتوکسین در مرحله انبارداری

توصیه های مرحله فرآوری جهت کاهش افلاتوکسین

کنترل افلاتوکسین در مرحله برداشت

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق