اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان شهربابک

شهرستان شهربابک به عنوان یکی از قطب های تولید کننده پسته دراستان دارای 15 هزار هکتار سطح زیر کشت پسته در رقم های اکبری احمد اقایی فندقی و کله قوچی می باشد

زمان مناسب مبارزه برای کنترل نسل دوم پروانه کرم سیب

زمان مبارزه با حشره کامل پروانه کرم خراط در این مناطق فرا رسیده است.

با توجه به مراجعات مکرر متقاضیان پرورش قارچ دکمه ای و به منظور توانمند سازی وایجاد اشتغال، کارگاه آموزشی پرورش قارچ دکمه ای با حضور بیش از 60 نفر از علاقه مندان پرورش قارچ دکمه ای از مناطق مختلف شهرستان در محل این مدیریت برگزار گردید.

در هفته جهاد کشاورزی(21- 27 خردادماه) هشت طرح زیر بنائی کشاورزی ودامپروری با هزینه کرد 42570 میلیون ریال که بیش از 27450 میلیون ریال آن از اعتبارات دولتی است و اشتغالزایی 44 نفر در شهرستان شهربابک به بهره برداری می رسد.

با وجود کاهش خسارت آفت پسیل به نسبت سنوات گذشته تا کنون و حسب گزارشات کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی در خصوص افزایش جمعیت آفت و امکان بروز خسارت آفت مذکور ، موارد ذیل به آگاهی می رسد:

با توجه به ارزآوری صنعت کاشت و فرآوری گل محمدی می طلبد با حمایت مسئولین و همت کشاورزان نسبت به توسعه کاشت ، اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت ایجاد کارگاههای فرآوری ، بسته بندی و صادارت این محصول از این صنعت حمایت شود . که این امر منجر به رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مستعد می گردد. ب

به منظور افزایش سطح آگاهی کشاورزان و کاهش مصرف سم در باغلات پسته همچنین مبارزه درست و به موقع علیه آفت پسیل پسته کلاس آموزشی با عنوان استفاده بهینه از مصرف سموم در باغات پسته و مبارزه به موقع با آفت پسیل پسته. با حضور 20 نفر از کشاورزان مناطق پسته کار شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شرستان شهربابک برگزار گردید .

فرا رسیدن زمان کنترل شیمیایی علیه شپشک نخودی به

در راستای اخطار مجدد به مالکین شهربابکِی، به آن دسته از مالکینی که در تاریخ 25/12/97 در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی اخطار کتبی دریافت نموده ا ند مجددا با دیوار نویسی اخطار داده شد

این شهرستان دارای 48 هکتار سطح زیر کشت گل محمدی می باشد که از این سطح 38 هکتار نهال و 10 هکتار آن بارور می باشد و برداشت گل محمدی از سطح 10 هکتار گلستان بارور شهرستان از 20 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اوایل خرداد ماه ادامه دارد.

بدینوسیله دستورالعمل مبارزه با بيماري پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز یا شیره سیاه)در باغات پسته را به اطلاع می رساند.

با توجه به مشاهده لارو هلیوتیس در برخی از باغات پس از اطمینان از حضور جمعیت قابل توجه این آفت لازم است نسبت به مبارزه شیمیایی با روش زیراقدام نمایید.

عوامل موثر در انتقال بیماری آتشک درختان میوه

کنترل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق