اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان انار

يك دوره آموزشي آشنايي با فرآوري پسته و افلاتوكسين در شهرستان انار برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی تعدادی از بهره برداران با روشهای فنی در خصوص کاهش آلودگی میوه های پسته به آفلاتوکسین آشنا شدند.

جلسه بررسی وضعیت آفت کش ها و مشکلات آن در رابطه با پسیل پسته در شهرستان انار برگزار شد.

کلاس آموزشی با عنوان " تغذیه درختان پسته در پایان فصل " جهت بهره برداران و با هدف ارتقاء سطح دانش علمی ایشان و افزایش توانمندی ها با حضور 40 نفر از باغداران منطقه در محل مرکز خدمات دهستان بیاض برگزار گردید.

در هفته دولت سه طرح در شهرستان انار افتتاح و به بهره برداری رسید.

رعایت بهداشت گلخانه قبل و بعد از کاشت بعنوان عامل بسیار مهم در تولید محصول سالم و ارگانیک مورد تاکید قرار گرفت.

در راستاي مديريت بهينه منابع آب لازم است تمامی متولیان وکشاورزان به صورت علمی و هوشمندانه مديريت بحران نمايند.

به منظور آشنایی بهره برداران بخش کشاورزی با تولید محصول سالم در گلخانه، در همین راستا یک دوره کلاس آموزشی در شهرستان انار برگزار گردید.

به منظور ترویج کشت زعفران و استفاده از پتانسیلهای موجود در توسعه کشت آن در شهرستان انار، دوره آموزشی روز مزرعه با عنوان کاشت زعفران در محل مزرعه موقوفه بیاض برگزار گردید.

کلیه گلخانه های شهرستان انار در قالب یک شرکت، اقدام به استفاده از علم مهندسین کشاورزی می نمایند تا تعداد سمپاشی ها کاهش یافته و نهایتا بتوانند محصول سالم تولید نمایند.

در شهرستان انار 10620 نفر به طور مستقیم در تولید و فرآوری پسته می کوشند.

در راستای آموزش بهره برداران کشاورزی با عوارض زیست محیطی آفت کش ها کارگاه آموزشی مقاومت آفات به آفت کش ها برگزار گردید.

حاضرين دركارگاه آموزشي تولید محصول سالم در گلخانه با انواع روشهای مبارزه با آفات و بیماریهای گلخانه با تاکید بر کنترل بیولوژیک آشنا شدند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق