اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان زرند

با استناد به گزارشات رسیده خسارت آفت هلیوتیس بر روی دانه های پسته در بعضی باغات شهرستان مشاهده گردیده است.

کرم سیب (تخم خوار سیب) آفتی جهانی است.

روش هایی جهت کنترل جمعیت آفت سن گندم:

با استناد به گزارشات رسیده آفت سوسک سرشاخه خوار پسته (سوسکو) در برخی باغات پسته شهرستان مشاهده شده است.

با توجه به آغاز خسارت عارضه لکه پوست استخوانی در برخی مناطق شهرستان ، موارد ذیل به عنوان کمک به کاهش خسارت عنوان می گردد:

به استناد گزارشات رسیده آفت سوسک طوقه و ریشه پسته (کاپنودیس) در بعضی باغات شهرستان خصوصا باغاتی که دچار ضعف و کم آبی می باشند، مشاهده گردیده است.

به استناد نتایج حاصل از بررسی های انجام شده، زمان مبارزه شیمیایی علیه آفت شپشک تنه ای پسته فرا رسیده است .

بر اساس آخرین بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی باغات پسته شهرستان در خصوص آفت پروانه چوبخوار پسته، زمان اثربخشی سم بروی این آفت در مناطق ذکر شده به پایان رسیده است

با توجه به این که آفت سن گندم مهمترین آفت گندم می باشد، توجه به نکات زیر در ارتباط با آن ضروری می باشد:

با توجه به احتمال ظهور خسارت آفت سنک پسته در باغات شهرستان توجه به موارد ذیل ضروری می باشد

به استناد بررسي هاي کارشناسي انجام شده مشتمل بر(محاسبه نیاز حرارتی و داده های هواشناسی و بررسی درصد خروج پیله ها و همچنین آمار شکار تله ها) در مناطق شهرستان ، پیک پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته در سال زراعی جاری به شرح ذیل اعلام می گردد:

بر اساس آخرین بررسی های انجام شده توسط کارشناسان ذیربط بدين وسيله به اطلاع مي رساند آفت سرخرطومي در بعضي از باغات پسته ظاهر شده است.

به استناد بررسی‌های انجام شده، همانند سال های گذشته معیار مبارزه علیه آفت پروانه میوه‌خوار پسته زمانی که دوسوم دانه های پسته تشکیل شده باشد اعلام می‌گردد.

عدم جمع آوری و پراکنده بودن بقایای گیاهی و چوب های هرس شده در باغات، می‌تواند باعث تشدید خسارت آفاتی همانند سوسک سرشاخه خوار پسته (سوسکو) و سایر سوسک های خسارتزای ثانویه گردد،

اقدامات زمستانه مناسب جهت کاهش خسارت پسیل پسته

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق