اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان زرند

مشاهده آفت سن های سبز در باغات پسته

کرم سیب (تخم خوار سیب) آفتی جهانی است.

جهت مبارزه با آفت پروانه برگ خوار سفید پسته (رائو) از روش های زیر با نظر کارشناس اقدام به مبارزه نمایید

با توجه به گزارشات رسیده خسارت آفت زنجره مو در برخی از باغات مشاهده گردیده است.

توصیه می گردد از هرگونه اختلاط خودسرانه این آفت کش با سموم دیگر خودداری گردد.

با افتتاح چهار پروژه آبیاری تحت فشار شهرستان زرند 661 هکتار به باغات مجهز به سیستم های نوین آبیاری افزوده می گردد.

با توجه به طولانی بودن دوره کارنس سم استامی پراید در محصول پسته، از مصرف این سم از اول خرداد خودداری نمایید.

با توجه به وقوع سرمای بهاره در فروردین ماه سال جاری خساراتي به باغات پسته و باغي شهرستان وارد شد که برآورد اولیه میزان خسارت به محصولات باغی پسته اين شهرستان 25 درصد و منطقه سیریز 35 درصد و باغات میوه سردسیری 55 درصد می باشد.

به استناد نتایج حاصل از بررسی های کارشناسی انجام شده، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شیمیایی علیه این آفت در حومه زرند فرا رسیده است.

به استناد نتایج حاصل از بررسی های کارشناسی انجام شده، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شیمیایی علیه این آفت در منطقه دولت آباد فرا رسیده است.

به استناد نتایج حاصل از بررسی های کارشناسی انجام شده، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شیمیایی علیه این آفت در منطقه شعبجره فرا رسیده است.

به استناد نتایج حاصل از بررسی های کارشناسی انجام شده، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شیمیایی علیه این آفت در منطقه سنگ فرا رسیده است.

به استناد نتایج حاصل از بررسی های کارشناسی انجام شده، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شیمیایی علیه این آفت در منطقه سیریز فرا رسیده است.

نظر به احتمال طغیان آفت سنک در باغات پسته و ارتباط بین حذف علف های هرز میزبان و هجوم این آفت به میوه های در حال تشکیل پسته، پیشنهاد می گردد حذف علف های هرز در باغات پسته و مبارزه شیمیایی با آفت مذکور تحت نظر کارشناس انجام پذیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق