اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان سیرجان

با توجه به اینکه زمان مناسب مبارزه علیه آفات شپشک واوی و شپشک تنه ای پسته در همه مناطق فرا نرسیده است،

بدینوسیله دستورالعمل مبارزه با بيماري پوسیدگی طوقه و ریشه( گموز یا شیره سیاه)در باغات پسته را به اطلاع میرساند.

بر اساس سیاست اصلی این شهرستان در جهت صرفه جویی در مصرف آب اجرای طرح های آبیاری تحت فشار می باشد، به طوریکه تاکنون سطحی بیش از 10678 هکتار از باغات و مزارع به این سیستم ها مجهز شده است.

از جمله محصولات با نیاز آبی کم که طی سنوات گذشته وزارت جهاد کشاورزی در امر توسعه و ترویج آن اهتمام ویژه ای ورزیده گل محمدی می باشد.

جهت ارتقاء سطح بینش و دانش زنان روستایی شهرستان سیرجان، از منطقه بلورد این شهرستان بازدید و با نحوه رشد و پرورش و خواص گیاهان ریواس و کاکوتی آشنا شدند.

به استناد گزارشات رسیده آفت سوسک طوقه و ریشه پسته (کاپنودیس) در بعضی باغات شهرستان خصوصا باغاتی که دچار ضعف و کم آبی می باشند، مشاهده گردیده است.

به استناد بررسی‌های انجام شده، همانند سال های گذشته معیار مبارزه علیه آفت پروانه میوه‌خوار پسته زمانی که دوسوم دانه های پسته تشکیل شده باشد اعلام می‌گردد.

با استناد به گزارشات رسیده آفت سوسک سرشاخه خوار پسته (سوسکو) در برخی باغات پسته شهرستان مشاهده شده است .

علاقه به تولید گیاهان دارویی و تقاضا برای محصولات طبیعی بطور مداوم در جهان رو به افزایش است به طوری که قرن حاضر را قرن بازگشت به طبیعت نامگذاری کرده اند و 80 درصد مردم جهان برای درمان بیماری ها هنوز هم از داروهای گیاهی استفاده می کنند و حداقل یک چهارم داروهای تهیه شده دنیا دارای منشاء گیاهی هستند.

میزان خسارت وارد شده ناشی از بارش تگرگ در اردیبهشت ماه جاری در شهرستان سیرجان در مناطق حومه، ملک آباد و بلورد، 3 هزارمیلیارد ریال برآورد شده است.

به استناد نتايج حاصل از بررسي هاي کارشناسي انجام شده و ردیابی، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شيميايي بر عليه آن در این مناطق فرا رسيده است.

با توجه به هجوم ملخ صحرایی در استان خواهشمند است در صورت مشاهده آفت مذکور هر چه سریعتر به مدیریت های جهاد کشاورزی مراجعه نمایید.

با توجه به پیش بینی اداره هواشناسی شهرستان سیرجان در خصوص کاهش دما در روزهای چهارشنبه ،پنج شنبه و جمعه (6،5،4) اردیبهشت ماه 98 و احتمال بروز خطر سرمازدگی بر روی محصولات باغی اقدامات پیشگیرانه ذیل توصیه می شود :

به استناد نتايج حاصل از بررسي هاي کارشناسي انجام شده و ردیابی، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شيميايي بر عليه آن در این مناطق فرا رسيده است.

طرح تلفیقی مبارزه با پسیل پسته در سطح 4200 هکتار از باغات این شهرستان در محدوده چهار مرکز جهاد کشاورزی تحت پوشش این مدیریت از سال زراعی 96-97 به مرحله اجرا گذاشته شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق