اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان رفسنجان

ترمينال امين در منطقه احمد آباد دئفه اولین طرح تجمیع فروش محصول پسته در کشور با 300 عضو سالانه 3 هزار تن پسته خشك صادر مي كند.

آمار تقریبی درصد خسارت وارده به محصول پسته شهرستان رفسنجان به دلیل پوکی در رقم احمدآقایی 5/29 درصد، ارقام کله قوچی و فندقی 32 درصد و رقم اکبری 35 درصد برآوردشده است.

کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان برای ترویج تولید محصولات شیلاتی ودومنظوره کردن استخرهای ذخیره آب ،در این شهرستان، به منظور افزایش توان اقتصادی کشاورزان وتامین ماهی تازه برای اهالی رفسنجان، تلاش میکنند

عملکرد پسته تر یک باغ پسته دراسماعیل آباد نوق رفسنجان 37028 کیلو گرم معادل 12342 کیلوگرم پسته خشک می باشد.

حسین رضایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: در این جلسه مطالبی چون حقوق وتعهدات کارفرمایان و کارگران، نحوه تنظیم قراردادهای مالی مرتبط، میزان حقوق وسایر مزایای قانونی کارگران وسایر مطالبات آنان، شرایط رسیدگی به امور مربوط به حقوق کار ارائه گردید .

شرکتی درشهرستان رفسنجان در حال حاضر نهال های اصلاح شده کشت بافت پسته هیبریدی تولید می کند.

انجمن صنفی فروشندگان سم در شهرستان رفسنجان به منظور دفاع از حقوق کارشناسان فنی و پیگیری مسائل و مشکلات در این زمینه تشکیل شد.

در راستای ارتقاء کمی وکیفی راندمان تولید با هدف ویژه ارتقاء سطح دانش ومهارت تولیدکنندگان وبهره برداران بخش کشاورزی یک دوره گردهمائی آموزشی باعنوان با موضوع تغذیه درختان پسته در سالن اجتماعات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رفسنجان برگزار شد.

در شهرستان رفسنجان، با توجه به حاد بودن وضعیت آب، گیاهان دارویی توجیه اقتصادی پیدا کرده و ثروت‌آفرینی بیشتری دارند.

در راستای حمایت از جامعه عشایری شهرستان رفسنجان وبه منظور ارتقاء فرهنگ واستفاده از منابع ، جلسه ای باحضورملانوری معاون استانداروفرماندار ویژه شهرستان رفسنجان ،مسئول منطقه ای شرکت مس و و تنی چند از مسئولین استانی و شهرستانی در محل مجتمع مس سرچشمه برگزار گردید.

پروژه مدیریت مشارکتی منابع آب و تیم مدیریت مشارکتی منابع آب یک امر تسهیلگری اجتماعی است که در کنار سازمانهای مرتبط با این پروژه قرارمی گیرد تا آنها را به یکدیگر پیوند دهد.

با برنامه ریزی وهماهنگی به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی در انجام فعالیت های تحقیقی قابل واگذاری به بخش خصوصی در زمینه تولید پسته و برقراری ارتباط منطقی تر ترویج و تحقیق می توان چالش های این مسیر را هموار ساخت.

به منظور توسعه کشت گل محمدی و عناب در شهرستان رفسنجان، سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری شهرستان رفسنجان اقدام به کاشت 6000 نهال گل محمدی و1000نهال عناب نموده است که تاکنون از وضعیت مناسبی برخوردار می باشند .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق